GÓI ĐẶC QUYỀN VIP.

10-03-2023

Chủ Nhân muốn đầu tư vào game nhưng chưa biết phải đầu từ vào đâu thì hãy tham khảo ngay 2 gói đầu tư siêu xịn của game nhé.

Thẻ Tháng Vinh Quang

- Nhận ngay quà đặc quyền xịn liên tục 30 ngày:
- Mỗi Ngày nhận được 100 Kim Cương - VIP 4 trở lên có cộng thêm
- Mỗi ngày nhận được 1 Rương Trang Bị
- Kích hoạt thưởng càn quét Đường Hầm Vương Quốc

Thẻ Chí Tôn Vĩnh Viễn

- Nhận ngay chuỗi quà liên tục 30 ngày siêu hời siêu xịn:
- Mỗi Ngày nhận được 150 Kim Cương - VIP 4 trở lên có cộng thêm
- Mỗi ngày nhận được 2 Rương Trang Bị
- Lượt thưởng thêm Đường Hầm Vương Quốc +1
- Lượt thưởng thêm Khiêu Chiến Hang Động +1