Uriel là thiên sứ của Thần Giới, vì bất mãn với những hành vi của Thần Sáng Thế nên nàng ta mang theo Thần Kiếm tượng trung cho công lý và Ánh Sáng giáng xuống Vùng Đất Lãng Quên.
Athena từng là chỉ huy Đoàn Kỵ Binh của Sư Đoàn Tây Bắc. Trước khi mở cửa Harlowton, Sư Đoàn Tây Bắc đóng quân ở Harlowton để chặn sự xâm lược của Người Thú.
Hades cũng từng lạc lối, khi mọi thứ mà nàng bảo vệ không còn tồn tại, nàng ta trở nên tà ác, càn quét khắc Đại Lục Calia. Sau khi đồ sát, Hades vẫn chưa thỏa mãn, Hades trả tự do cho các Kỵ Sĩ Ác Ma và đi tìm vùng đất tử vong trong truyền thuyết.
Maria bị bỏ rơi ở cổng Ánh Sáng Thần Điện khi còn nhỏ. Khi nàng lớn, tình cờ vị Pháp Sư của Giáo Hội Ánh Sáng thấy Maria có thiên phú nên nhận làm đệ tử và dạy cho nàng Thánh Quang Ma Pháp và Quyền Năng Chữa Lành.
Poseidon là thành viên của Hải Nhân Tộc ở biển sâu, bề ngoài giống con người nhưng do môi trường sống nên thường ngưng tụ nước quanh chân thành chiếc đuôi cá khổng lồ để di chuyển nhanh trong nước.